HAVADAN KÖYÜ-SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ...


   
 
  HAVADAN KÜLLİYESİ
HAVADAN KÖYÜ KÜLLİYESİ TARİHÇESİ
Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi (Develi) Kayseri, Develi ilçesi Havadan Köyü’nün 1.5.km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Tekkenin kitabesi bulunmamaktadır.Yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Tekke yedi cepheli, moloz taştan bir avlunun ortasında yer almaktadır. Sekizgen gövdeli kubbeli bir türbe ile avlunun kuzeydoğu köşesinde aşhane denilen bir mekan, güneyde avlu dışında bir mescitten meydana gelmiştir. Bunlardan aşhane denilen mekan kare planlı olup batı yönündeki, iki yanında birer pencere olan bir kapıdan içeriye girilmektedir. Aşhanenin kuzey duvarı ortasında bir ocak ve bu ocağın iki yanına birer dolap nişi açılmıştır. Avlunun ortasındaki sekizgen planlı türbe dergahın en gösterişli yapısıdır.Türbe kare kaide üzerine sekizgen gövdeli olup içten ve dıştan kubbe ile üzeri örtülmüştür. Mumyalığı olmayan türbe gri, bej ve kırmızı renkli taşlarla örülmüştür. Günümüze gelemeyen bir giriş bölümünün türbe önünde olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Türbenin batı, güneybatı, güneydoğu ve kuzey cephelerinde birer pencere açılmıştır. Kapının bulunduğu cephe dışında bütün cephelerde birer mazgal pencere açılmıştır. Türbe içerisindeki mihrap beş köşeli olup bir sıra kaval silme ile çevrelenmiştir. Avlunun güneyine mescit yerleştirilmiştir. Mescidin doğu cephesinde bir giriş mekanı vardır ve bu bölümün sonradan buraya eklendiği açıkça kendisini belli etmektedir. Moloz taştan yapılmış olan mescidin güney duvarında mihrap bulunmaktadır. İki yanında kum saati ve sütuncelerle sınırlanan mihrabın üzeri üçgen şeklinde kabartmalarla bezenmeye çalışılmıştır. Bu yapının doğu-batı doğrultusundaki kalıntıların tekkenin asıl mescidi olduğu sanılmaktadır. Günümüze kalıntıları gelebilmiş olan bu yapının sivri tonoz örtülüleri ve giriş kapısı açıkça kendisini belli etmektedir. Ayrıca dikdörtgen planlı olan bu yapının güney duvarı ortasında mihrap ve bunun iki yanında birer pencere olduğu açıkça görülmektedir. . Kaynak:http://www.frmtr.com/tarih/2661540-kayseri-tum-tarihi-yapilari-ve-bilgileri.html Kayseri/ Havadan köyü, Develi’ye 40 km uzaklıkta, Develi – Şeyhli yolunun sağında bulunmaktadır. Yerleşim biriminin 1 km kuzeybatısında, “Tekke Salanı” olarak adlandırılan yerdeki eski bir mezarlığın içinde, farklı konum ve plânda inşâ edilmiş iki tarikat yapısı yer almaktadır. Bu iki yapıyı, Hamza GÜNDOĞDU, “Havadan Köyü Külliyesi”; Yıldıray ÖZBEK ise, “Şeyh Hacı İbrâhim Tekke veya Manzûmesi” adı altında incelemiş ve yayınlamışlardır. Bu iki bina topluluğuna belgeleri görmedikleri için GÜNDOĞDU yakınında bulunan köyün, ÖZBEK ise Şeyh Hacı İbrahim’in adını vermiştir. Hurufât Defterleri’ndeki berat özetlerine göre, Havadan’da iki zâviye bulunmakta olup bunlardan biri “el-Hac İbrahim” diğeri “Bahadır Bayram Gazi Zâviyesi” idi. HAVADAN KÖYÜ TEKKESİ a. el-Hâc İbrâhim Zâviyesi Havadan’da el-Hâc İbrâhim Zâviyesi, Develi çevresindeki diğer İbrâhim Hacı Zâviyeleri gibi Hacı Bektaş-ı Velî’nin halîfesi İbrahim Hacı adına kurulmuş olmalıdır. GÜNDOĞDU ile ÖZBEK’in tesbit ettikleri güneyde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminde inşâ edildiği sanılan avlu – mescit, mescit – tekke ve türbe bölümleri muhtemelen el-Hâc İbrâhim Zâviyesi’ne ait olan idi. Çünkü İbrâhim Hacı’nın diğer yerlerde bulunan zâviyeleri de belgelere göre oldukça büyük idi.Havadan’daki el-Hâc İbrâhim Zâviyesi’ne dâir belgenin târihi 10 Zilhicce 1135 / 11 Ekim 1723 olup, burada zâviyedâr ve mütevellî olan Bekir “bî-berât” olduğundan berat verilmiştir. b. Bahadır Bayram Gâzi Zâviyesi Havadan köyündeki ikinci tarikat yapısı olan Bahadır Bayram Gâzi Zâviyesi’ne dâir belge, 1223 H / 1808 M’de “evlâdiyet üzere” mutasarrıflar olan İbrâhim, Hasan, Kadri ve Bayram’a “tecdîden” verilen berattır. Tecdîd beratı olduğuna bakılırsa zâviye, 1808’den önce de mevcut ve faal idi. Belgelerde Havadan Bahadır Bayram Gâzi Zâviyesi olarak geçen manzûme, muhtemelen GÜNDOĞDU ve ÖZBEK’in tespit ettikleri kuzeydeki eyvanlı bir giriş ile bunun karşısında türbe ve mutfaktan meydana gelen daha küçük ölçekteki yapı topluluğu idi. Bu binâ topluluğunun, İbrâhim Hacı Zâviyesi’ne göre daha yakın dönemde inşâ edildiği tahmin edilmektedir.
KAYSERİ/DEVELİ-HAVADAN KÖYÜ
 

Reklam
 
SON DAKİKA HABERLER
 
ZİYARET DEFTERİ VE RADYO
 
AKVARYUM VE İSLAM RADYO
 

 
Bugün 2 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=